آگاهی مادران از محتوای برنامه واکسیناسیون کشوری کودکان در شهر رشت

نویسندگان: دکتر مطهره پورعلی، دکتر هومان هاشمیان *، دکتر آبتین حیدرزاده، محمدرضا امینی، محمد سرطاوی، دکتر مرتضی فلاح کرکان

مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان. ۱۳۹۴; ۲۴ (۹۶) :۱۳- ۲۱

جهت دریافت مقاله کلیک کنید

 

عنوان : شناسه‌های جمعیت‌شناختی، بالینی و آزمایشگاهی کودکان دچار مونونوکلئوز عفونی

مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال۲۵ شماره ۹۸ - تابستان ۱۳۹۵

نویسندگان:دکتر هومان هاشمیان، دکتر محمدمهدی کرم بین * ، دکتر شراره قرباندوست

جهت دریافت مقاله کلیک کنید

 

 

کارکرد متخصصان کودکان استان گیلان در مورد سنجه‌های ارجاعی برای غربالگری رتینوپاتی نارسی

نویسندگان: دکتر یوسف علیزاده، دکتر هومان هاشمیان، مریم خوشبخت، دکتر رضا سلطانی‌مقدم، دکتر محمد‌جواد محمدی

دکتر نسترن توکلی

جهت دریافت مقاله کلیک کنید

 

 

مقایسه‌ی میزان سرمی منیزیم توتال پیش و پس از فتوتراپی در نوزادان دچار زردی

نویسندگان: دکتر محمد‌مهدی کرم‌بین *، دکتر آبتین حیدر‌زاده ، دکتر هادی نوروزی

مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال۲۴ شماره۹۵- پائیز ۹۴

جهت دریافت مقاله کلیک کنید

 

عنوان: بررسی عوامل مرتبط با عدم موفقیت تغذیه انحصاری با شیر مادر در 6 ماه اول تولد در کودکان زیر یک سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت

مجله زنان مامائی و نازائی ایران سال پانزدهم، شماره 18 (پیاپی 58)، 1391

نویسندگان: طاهره ضیایی دکتر عاطفه قنبری، آفاق حسن زاده راد* ، محمد علی یزدانی

جهت دریافت مقاله کلیک کنید

 

 

عنوان: علل مرگ و میر نوزادان و کودکان در مرکز آموزشی–درمانی 17 شهریور رشت

فصلنامه مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان, 1393, دوره 23, شماره 90، ص50 تا 58

نویسندگان: هاشمیان هومان*,کرم بین محمدمهدی,بلوکی مقدم کبری,میرزا زاده مهیار,پورملک میان

جهت دریافت مقاله کلیک کنید

 

بررسی ریسک فاکتورهای چاقی در کودکان جهت جلوگیری از دیابت تیپ دو در

بزرگسالی * حمیدرضا بادلی 1، محمدحسن محمدی 2، آفاق حسن زاده راد 1، عبدالرضا مدقالچی 3، ستیلا دلیلی 1 فصلنامه علمی پژوهشی پرستاری دیابت زابل 1396 isc

تأثیر یک دوره تمرینات ورزشی ترکیبی بر شاخص توده بدن، درصد چربی بدن، متغیرهای ضربان قلب و سطوح هورمون های کورتیزول و استرادیول سرمی زنان یائسه دچار اختلال گلوکز خون

دکتر رامین شعبانی * ، دکتر ستیلا دلیلی فصلنامه پرستاری دیابت. 1396 isc


آخرین بروز رسانی : 1400/10/06