کرونا

اخبار اختصاصی

اهمیت افیلیشن صحیح به مرکز

اهمیت افیلیشن صحیح به مرکز

1401/11/23
چاپ مقاله  اعضای مرکز تحقیقات کودکان اذر -21401

چاپ مقاله اعضای مرکز تحقیقات کودکان اذر -21401

1401/10/03
چاپ مقاله  اعضای مرکز تحقیقات کودکان اذر 1401

چاپ مقاله اعضای مرکز تحقیقات کودکان اذر 1401

1401/09/26
مقاله چاپ شده اعضای مرکز تحقیقات بیماریهای کودکان در مهر 1401-2

مقاله چاپ شده اعضای مرکز تحقیقات بیماریهای کودکان در مهر 1401-2

1401/08/01
مقاله چاپ شده اعضای مرکز تحقیقات بیماریهای کودکان

مقاله چاپ شده اعضای مرکز تحقیقات بیماریهای کودکان

1401/08/01
مقاله چاپ شده اعضای مرکز تحقیقات بیماریهای کودکان در مهر 1401

مقاله چاپ شده اعضای مرکز تحقیقات بیماریهای کودکان در مهر 1401

1401/07/12
مقاله چاپ شده اعضای مرکز تحقیقات بیماریهای کودکان در شهریور 1401

مقاله چاپ شده اعضای مرکز تحقیقات بیماریهای کودکان در شهریور 1401

1401/06/21
دریافت کد اخلاق مقالات موردی

دریافت کد اخلاق مقالات موردی

1401/05/26
پروپوزال پایان نامه دانشکده پزشکی

پروپوزال پایان نامه دانشکده پزشکی

1401/04/20
برگزاری جلسه گزارش عملکرد مرکز تحقیقات کودکان

برگزاری جلسه گزارش عملکرد مرکز تحقیقات کودکان

1401/03/01
برگزاری جلسه اول کارگاه مرور سیستماتیک و متاآنالیز در مرکز تحقیقات بیماریهای کودکان

برگزاری جلسه اول کارگاه مرور سیستماتیک و متاآنالیز در مرکز تحقیقات بیماریهای کودکان

1401/02/27
چاپ مقاله اعضا در مجله Pediatric Nephrology

چاپ مقاله اعضا در مجله Pediatric Nephrology

1401/02/19
چاپ مقاله اعضا در مجله Iranian Journal of Pediatric Hematology and Oncology

چاپ مقاله اعضا در مجله Iranian Journal of Pediatric Hematology and Oncology

1401/01/22
برگزاری جلسه دفاع اینترنی: دکتر آناهیتا شعبانی گورندانی

برگزاری جلسه دفاع اینترنی: دکتر آناهیتا شعبانی گورندانی

1400/12/02
برگزاری جلسه دفاع اینترنی: دکتر سید شهاب الدین میرجوادی

برگزاری جلسه دفاع اینترنی: دکتر سید شهاب الدین میرجوادی

1400/11/18
برگزاری جلسه دفاع اینترنی: دکتر مجتبی مهدی پور

برگزاری جلسه دفاع اینترنی: دکتر مجتبی مهدی پور

1400/10/19
برگزاری جلسه دفاع رزیدنت کودکان: دکتر سولماز یحیی نژاد

برگزاری جلسه دفاع رزیدنت کودکان: دکتر سولماز یحیی نژاد

1400/10/12
مقالات چاپ شده در سال 2021 توسط دکتر حمیدرضا بادلی

مقالات چاپ شده در سال 2021 توسط دکتر حمیدرضا بادلی

1400/10/09
آرشیو
آرشیو
آرشیو