ردیف

عنوان طرح

مجری و همکاران طرح

سال تصویب

1

تاثیر اندانسترون خوراکی بر کاهش میزان استفراغ در کودکان مبتلا به گاستروانتریت

مجری طرح: دکتر حمیدرضا بادلی همکار طرح: دکتر کیومرث گل شکن، دکتر هانیه محمدپور، دکتر سامان رضائیان

1389

2

فراوانی هایپوناترمی در کودکان مبتلا به گاستروانتریت درمان شده با مایعات وریدی هایپوتونیک در بیمارستان 17 شهریور رشت

مجری طرح: دکتر حمیدرضا بادلی همکاران طرح : دکتر کیومرث گل شکن، دکتر مسلم شهردمی، دکتر محمدرضا عزیزی اصل

1390

3

مطالعه ویتامین D در بیماران آسمی

مجری طرح: دکتر طاهر چراغی

1390

4

بررسی میزان صدا و عوامل موثر بر آن در بخش مراقبت های ویژه ی نوزادان و بخش نوزادان مرکز آموزشی درمانی هفده شهریور رشت

مجری طرح: دکتر رضا شرفی همکار طرح: دکتر نیما نظری و دکتر آریا صمیم

1390

5

بررسی فراوانی کم کاری تیرویید در بیماران دیابتی نوع 1 زیر16 سال مراجعه کننده به درمانگاه غدد بیمارستان هفده شهریور شهر رشت در سال 90- 1389

مجری طرح: دکتر شاهین کوه منایی همکار طرح: دکتر محمد علی روشنی

1390

6

بررسی همراهی آنتی زنهای HLA کلاس یک با بیماری پورپورای ترومبوسیتوپنی ایمیون در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان 17 شهریور شهرستان رشت

مجری طرح: دکتر مریم جفرودی همکاران طرح: دکتر بهرام دربندی ، دکتر محمدرضانقی پور، دکتر فاطمه یوسفی

1390

7

روشهای مختلف براورد وزن نسبت به وزن واقعی

مجری طرح: دکتر حمیدرضا بادلی، خانم آفاق حسن زاده راد همکار طرح: دکتر نیما نظری

1391

8

بررسی شیوع فشار خون بالا در کودکان با شاخص توده بدنی بالای 25 در دانش آموزان 6 تا 17 ساله شهرستان رشت در سال تحصیلی91 -1390

مجری طرح: دکتر حمیدرضا بادلی، آقای امیر حسن خانی همکاران طرح: خانم ها: پوررجبی نعیمی، حسین زاده، مهرابی، پورکریمی آقایان: حسینی، رهبر نیکو کار، نظامدوست و رحیمی

1390

9

بررسی علل کوتاهی قد در کودکان 2 تا 15 ساله ی مراجعه کننده به درمانگاه غدد بیمارستان 17 شهریور رشت در سال 1391

مجری طرح: دکتر شاهین کوه منائی همکار طرح: دکتر رومیسا مجدی

1391

10

بررسی تاثیر مایع درمانی وریدی ایزوتونیک بر سطح سدیم سرم کودکان مبتلا به گاستروانتریت

مجری طرح: دکتر حمیدرضا بادلی همکار طرح: دکتر کیومرث گل شکن، دکتر مریم میرزایی، دکتر محبوبه میری، خانم فاطمه سلامت

1391

11

بررسی ارتباط زایمان زودرس بااندازه خزانه واژگانی کودکان 36-18 ماهه مراجعه کننده به بیمارستان 17 شهریور رشت .

مجری طرح: دکترحمیدرضا بادلی همکاران طرح: دکتر محمود بی جن خان، آفاق حسن زاده راد، دکتر رضا شرفی، زهرا حسن زاده راد

1392

12

بررسی شیوع کتواسیدوز دیابتی در اولین تظاهر بیماری در کودکان مبتلا به دیابت نوع 1

مجری طرح: دکتر شاهین کوه منایی همکار طرح: دکتر عامر چوهدری

1392

13

بررسی فراوانی اختلالات طیف اتیسم در کودکان 18-30 ماهه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت

مجری طرح: دکتر وحید امین زاده، دکتر حمیدرضا بادلی ، خانم افاق حسن زاده راد

1393

14

بررسی مقایسه ای وضعیت تکامل در کودکان 5 ساله با سابقه وزن تولد کمتر از 1500 گرم در سال 94 در شهر رشت

دکتر امین زاده دکتر شرفی دکتر اکرمی

1393

15

مقایسه میانگین پارامترهای ازمایشگاهی نمونه خون وریدی به دست آمده از دو روش رگ گیری مستقیم و کاتتر وریدی محیطی در بیماران بستری در بخش اورژانس بیمارستان 17 شهریور رشت

مجری طرح: دکتر منیژه تبریزی، دکتر حمیدرضا بادلی همکار طرح : دکتر بابک مقتدر، خانم پرمون پروری، خانم آفاق حسن زاده راد

1393

16

بررسی تغییرات میانگین شاخص توده بدنی در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی و عدم تمرکز قبل و بعد از درمان با متیل فنیدیت

مجری طرح: دکتر ستیلا دلیلی ، دکتر مریم کوشا همکار طرح: دکتر آبتین حیدرزاده، دکتر محمد مهدی کرم بین،دکتر سید امیر کیانی

1393

17

بررسی الگوی شبانه روزی تب و تشنج در کودکان بستری

مجری طرح: دکتر وحید امین زاده همکار طرح: آقای الیار عباسی قیوم

1393

18

مقایسه فراوانی کولیک شیر خوارگی در دو گروه کودکان سالم و مبتلاء به میگرن مراجعه کننده به بیمارستان 17 شهریور رشت در سال 1393

مجری طرح: دکتر وحید امین زاده، دکتر منیژه تبریزی، دکتر حمیدرضا بادلی همکار طرح: خانم آفاق حسن زاده راد

1393

19

بررسی شیوع چاقی و اضافه وزن و عوامل موثر بر آن در دانش آموزان

مجری طرح : دکتر حمیدرضا بادلی، دکتر ستیلا دلیلی همکاران طرح: دکتر بابک مقتدر، خانم آفاق حسن زاده راد،دکتر محمدحسن نوین،دکتر حسین رحیمی کلامرودی، دکتر شاهین کوه منائی

1394

آخرین بروز رسانی : 1400/10/06