سال

پژوهشگران برگزیده

نام و سمت مقام اعطا کننده

1391

خانم دکتر الهام بیدآبادی

پژوهشگر برگزیده دانشگاه

خانم آفاق حسن زاده راد

پژوهشگر برگزیده دانشگاه

آقای دکتر بهبودی ریاست دانشگاه علوم پزشکی گیلان

1392

خانم دکتر ستیلا دلیلی

پژوهشگر برگزیده دانشگاه

آقای دکتر بهبودی ریاست دانشگاه علوم پزشکی گیلان

1393

خانم آفاق حسن زاده راد

پژوهشگر برگزیده دانشگاه

آقای دکتر برزیگر ریاست دانشگاه علوم پزشکی گیلان

1395

اقای دکتر حمیدرضا بادلی (ریاست مرکز تحقیقات برتر دانشگاه)

خانم دکتر ستیلا دلیلی پژوهشگر برگزیده دانشگاه

خانم آفاق حسن زاده راد پژوهشگر برگزیده دانشگاه

آقای دکتر یوسف زاده ریاست دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 

 
موفقیت اعضای مرکز  
اخذ سمت ریاست بخش داخلی بیمارستان 17 شهریور دکتر هومان هاشمیان از سال 1387

کسب استاد نمونه دکتر کبری بلوکی مقدم در سال 1388

عضویت دکتر الهام بیدابادی در کمیسیون تخصصی پزشکی سازمان پزشکی قانونی 1389

اخذ سمت ریاست بخش دیالیز بیمارستان 17 شهریور دکتر حمیدرضا بادلی از سال 1389

کسب استاد پیشکسوت نمونه دکتر کبری بلوکی مقدم در سال 1390

ارتقای دکتر حمیدرضا بادلی به مرتبه دانشیاری در سال 1390

ارتقای دکتر محمد مهدی کرم بین به مرتبه دانشیاری در سال 1390

کسب پزشک نمونه دکتر کبری بلوکی مقدم در سال 1391

اخذ سمت معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی رشت دکتر هومان هاشمیان از سال 1389تا 1393

ارتقای دکتر هومان هاشمیان به مرتبه دانشیاری در سال 1392

اخذ موافقت اصولی مرکز تحقیقات اختلالات رشد کودکان در سال 1391

عضویت در هیئت تحریریه مجله JPN توسط دکتر حمیدرضا بادلی 1392

ارتقای دکتر الهام بیدآبادی به مرتبه دانشیاری در سال 1392

کسب استاد نمونه دکتر شاهین کوه منایی در سال 1392

راه اندازی کلینیک اختلالات ادرار کردن و شب ادراریتوسط دکتر حمیدرضا بادلی در سال 1392

اخذ سمت ریاست مرکز اموزشی درمانی 17 شهریور رشت رشت دکتر هومان هاشمیان از سال 1393 ت

اخذ سمت ریاست دانشکده پزشکی رشت دکتر هومان هاشمیان از سال 94 تا 95

ارتقای دکتر مرجانه زرکش به مرتبه دانشیاری در سال94

کسب پزشک نمونه دکتر محمد مهدی کرم بین در سال 94

کسب استاد نمونه دکتر محمد مهدی کرم بین در سال 94

اخذ سمت معاونت آموزشی کارورزان دانشکده پزشکی رشت دکتر رضا شرفی 94

اخذ سمت معاونت آموزشی پزشکی تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی رشت دکتر الهام بیدآبادی94

عضویت در هیئت ممتحنه بورد دکتر حمیدرضا بادلی 94

اخذ سمت عضو هیئت مدیره انجمن کودکان استان گیلان دکتر حمیدرضا بادلی در سال 1394

عضویت در هیئت تحریریه مجله بیومارکرز امریکا توسط دکتر ستیلا دلیلی

عضویت در کمیته راهبردی همکاری با مرکز تحقیقات اختلالات متابولیک پژوهشگاه غدد و متابولیسم تهران 94

ارتقای دکترکبری بلوکی مقدم به مرتبه دانشیاری در سال 95

 
آخرین بروز رسانی : 1400/10/06