مرکز تحقیقات بیماریهای کودکان دانشگاه علوم پزشکی گیلان (Pediatric Diseases Research Center)  از فروردین 1387 با عنوان مرکز تحقیقات بالینی کودکان جهت  گسترش ٬ هماهنگی و به روز رسانی پژوهش های علمی در زمینه پیشگیری٬ شناخت و درمان بیماری های کودکان و نوجوانان٬ با همراهی مسئولین محترم دانشگاه و همکاری صمیمانه گروه کودکان شروع به کار نمود و در تاریخ 23/03/1391 با عنوان مرکز تحقیقات اختلالات رشد کودکان دانشگاه علوم پزشکی گیلان موفق به اخذ موافقت اصولی از شورای گسترش وزارت بهداشت شد. همچنین این مرکز از تاریخ 1396/1/27 موفق به اخذ موافقت قطعی گردید و در دی ماه 1397 با توجه به گستره فعالیتهای این مرکز به مرکز تحقیقات بیماریهای کودکان تغییر نام یافت. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

اساس نامه مرکز تحقیقات بیماریهای کودکان

ماده 1- به منظور گسترس پژوهش و ارائه راه حل در امور بهداشتی درمانی و به موجب این اساسنامه مرکز تحقیقات بهداشت اختلالات رشد کودکان که در این اساسنامه "مرکز تحقیقات" نامیده می شود، برای تأمین اهداف زیر مورد موافقت اصولی قرارگرفت.

ماده 2-اهداف

1-توسعه و بکارگیری دانش بشری در حیطه رشد و تکامل کودکان

2-انجام پژوهش های بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی و بهداشتی در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور بمنظور جوابگویی به نیازهای جامعه اسلامی

3-جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و جزوات و کتب علمی، مدارک مربوطه و انتشار آنها

4-تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه سلامت و رشد و تکامل کودکان

5-ترغیب، تشویق و بکارگیری محققین رشته های مختلف پزشکی، پیراپزشکی و غیرپزشکی به امر پژوهش در زمینه سلامت و اختلالات رشد کودکان

6-کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوطه در داخل کشور به منظور پاسخگویی به نیازهای پژوهشی

7-همکاری علمی و انجام پروژه های مشترک با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بین المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران

8-هدایت پژوهش های حیطه رشد و تکامل کودکان به سمت نیازهای جامعه و کاربردی کردن آنها

9-گسترش فرهنگ کار گروهی و بین بخشی در زمینه تحقیقات اختلالات رشد و تکامل کودکان

10- بوجود آوردن زمینه تحقیق در آینده سازان حرفه پزشکی در زمینه رشد و تکامل کودکان

ماده 3-ارکان مرکز عبارتند از:

الف-شورای عالی مرکز

ب-رئیس مرکز

ج-شورای پژوهشی مرکز

تبصره: مصوبات شورایعالی مرکز براساس سیاست ها و خط مشی ها و هماهنگی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

ماده 7- رئیس مرکز به پیشنهاد شورایعالی مرکز و حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی هر چهار سال یک بار منصوب میگردد و انتخاب مجدد او بلامانع است. رئیس مرکز بالاترین مقام اجرایی مرکز است و در حدود ضوابط قانونی و مصوبات شورایعالی جهت اجرای وظایف و امور محوله اقدام می نماید.

ماده 8- وظایف رئیس مرکز:

اداره و هدایت مرکز تحقیقات جهت انجام هر چه بهتر امور پژوهشی در چهارچوب اساسنامه و ضوابط مرکز

اجرای سیاست ها و ضوابط تعیین شده از طرف شورایعالی مرکز

هماهنگی و مدیریت امور داخلی مرکز

امضاء و تأیید نامه های اداری و دعوتنامه ها

تلاش در جهت تأمین امکانات لازم در جهت گسترش مرکز تحقیقات

پیشنهاد و تعیین افراد جهت عضویت در شورای پژوهشی مرکز

برقراری ارتباط با مرکز پژوهشی دیگر

ماده 9-شورای پژوهشی مرکز: شورای پژوهشی مرکز متشکل از 5 نفر عضو هیئت مؤسس و 4 نفر از اعضاء هیئت علمی گروه کودکان و 1 نفر عضو غیر هیئت علمی بعنوان مسئول مرکز به انتخاب رئیس مرکز می باشد.

ماده 10- وظایف شورای پژوهشی مرکز:

نظارت علمی و عملی بر فعالیتهای پژوهشی مرکز

تعیین خط مشی پژوهشی براساس اولویت های موجود در هر مقطع زمانی

بررسی، تأیید و تصویب طرح های تحقیقاتی ارائه شده به مرکز

پیشنهاد برگزاری سمینار و کنفرانس های علمی توسط مرکز

تشکیل جلسات منظم دوره ای جهت تعیین سیاست ها و آئین نامه های اداری

پیشنهاد برگزاری برنامه های آموزشی در زمینه پژوهش جهت ارتقاء اعضای علمی و فراگیران

پیگیری انجام امور پژوهشی مصوب در شورای پژوهشی

ماده 11- منابع مالی مرکز:

الف- درآمدهای حاصله از خدمات مرکز طبق ضوابط قانونی

ب- کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی

ج- اعتبارات دولتی در صورت تشخیصی

این اساسنامه در 11 ماده و یک تبصره در تاریخ 20/9/1393 به تصویب هیئت مؤسس مرکز تحقیقات  کودکان رسید.

آخرین بروز رسانی : 1401/04/20