مرکز تحقیقات بیماریهای کودکان بعنوان مرکز اموزش مداوم وزارت بهداشت با کد 11888  فعال می باشد 

آخرین بروز رسانی : 1400/10/06