فرم رضایت آگاهانه و همچنین راهنمای اخلاقی پژوهش بر گروههای آسیب پذیر و فرم رضایت آگاهانه برای مطالعات گزارش موردی/ موارد
 
 
 
فرمهای رضایت آگاهانه جهت نمونه های پژوهش همواره در دو نسخه تهیه می شود که پس از تکمیل یک نسخه به شرکت کننده در پژوهش و یک نسخه نزد محقق به عنوان مستندات باقی خواهد ماند.
 
شماره تماس و امضای شرکت کننده نیز مهم می باشد. در صورتیکه سن شرکت کننده بین 14 تا 18 سال می باشد حتما علاوه بر رضایت از فرد، رضایت از والدین یا قیم قانونی وی اخذ گردد.
 
همچنین در هنگام ارسال جهت اخذ کد اخلاق، پیش نویس مقاله گزارش موردی همراه با نام و افیلیشن نویسندگان ارائه گردد.
 

 

جهت دریافت فایل کلیک کنید 

 فرمهای اخلاق

 
 

  فرم کمیته اخلاق جهت طرحهای کارآزمایی بالینی

 

فرم گزارش طرح 

 
 

فرم تایید عنوان پایان نامه  

 

مراحل پیش و پس از دفاع 

 
 
 
 
 
 
  
 
 بر اساس دستورالعمل خرداد 1394 معاونت تحقیقات و فناوری تنها طرحهایی در مرکز تحقیقات اختلالات رشد کودکان بررسی و تصویب خواهد شد که در حیطه اولویتهای تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان باشد.
از این رو لطفا پیش از تکمیل و ارسال فرم پیش نویس طرح تحقیقاتی فایل زیر را مطالعه نموده و در صورت وجود شرایط لازم اقدام به ارائه فرم پیش نویس نمایید. 
 
 
 
 
 

کدهای 26 گانه اخلاق در پژوهش های پزشکی

کلیک کنید 

 

 

 آدرس دهی(AFFILIATION)  صحیح به مرکز تحقیقات بیماریهای کودکان

 

 Pediatric Diseases Research Center, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran.

 

مرکز تحقیقات بیماریهای کودکان، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.

 
 

 

دانشجویان و دستیاران گرامی انجام موارد زیر جهت جلسه بررسی پروپوزال پژوهشی الزامی است .

لطفا فایل ورد تمامی موارد و 1 نسخه پرینت از موارد زیر ارائه گردد

پروپوزال پژوهشی.

 فرم جمع آوری اطلاعات

رضایت نامه آگاهانه

 فرم کمیته اخلاق

سه مقاله مشابه

 فایل فرمهای پژوهشی، رضایت نامه و کمیته اخلاق در قسمت پایین همین صفحه قابل دانلود است

 
 
فرمت ارائه گزارش نهایی و گزارش پیشرفت طرح های تحقیقاتی مصوب دانشگاه 
 
 
جهت اخذ کد اخلاق مدارک زیر در زمان ثبت در سامانه پژوهشیار لازم است
 

صورتجلسه همراه با امضای شرکت کنندگان

تاییدیه اصلاح پروپوزال با امضای شرکت کنندگان

پرسشنامه 

فرم رضایت نامه اگاهانه 

فرم تک برگ اخلاق 

فرم کمیته اخلاق( تنها در کارازمایی های بالینی) 

نامه مرکز 

پروپوزال پژوهشی یا دانشکده
 
 

میزان حق التحقیق پژوهشگران برای فعالیت های پژوهشی طبق مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه

 

میزان حق التحقیق پژوهشگران برای فعالیتهای پژوهشی

مرتبه علمی

حق التحقیق (به ازای هر ساعت)

استاد

300000 ریال

دانشیار

250000 ریال

استادیار

200000 ریال

مربی

150000 ریال

دکترای حرفه‌ای

100000 ریال

کارشناس ارشد

80000 ریال

کارشناس

60000 ریال

کاردان

40000 ریال

 

توجه: میزان حق التحقیق هر پژوهشگر و کمک پژوهشگر نمی بایست در سال از 70 ساعت به ازای هر طرح تجاوز نماید.

 

فرم گزارش نهایی 

فرم ترجمان دانش

آخرین بروز رسانی : 1402/05/03