طرح های تحقیقاتی مرکز در قالب طرح های مصوب دانشگاه علوم پزشکی گیلان پس از اخذ کد اخلاق اجرا می شود.

آخرین بروز رسانی : 1400/10/06