1. بررسی و مقایسه ی میانگین متغیر های مربوط به پلاکت در کودکان دیابتی و کودکان غیر دیابتی در بیمارستان 17 شهریور شهر رشت مجری طرح: دکتر دلیلی دکتر کوه منایی همکار طرح: دکتر باقرسلیمی دکتر ونوس فرزام فرد
 2. بررسی میزان اسید فولیک و هموسیستئین سرم در بیماران بتا تالاسمی ماژوربالای 2 سال قبل و پس از قطع مکمل فولیک اسید در بیمارستان هفده شهریور رشت درسال 1394 مجری طرح: دکتر دربندی دکتر باقرسلیمی همکار طرح: دکتر هاجر همتی
 3. بررسی فراوانی عفونت دستگاه ادراری در شیرخواران تب دار بدون کانون لوکالیزه مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی 17 شهریور رشت طی نیمه دوم سال 1391 تا پایان نیمه اول سال 1392 مجری طرح : دکتر حمیدرضا بادلی، دکتر کبری بلوکی مقدم، دکتر منیژه تبریزی همکار طرح: خانم سپیده عبدی
 4. بررسی توزیع فراوانی یافته های بالینی و آزمایشگاهی کودکان مبتلا به بیماری کاوازاکی بستری شده در مرکز آموزشی درمانی 17 شهریور طی سال های 1388 تا 1392 مجری طرح: دکتر هومان هاشمیان همکار طرح: دکتر اطهرالسادات زمانی
 5. بررسی وضعیت انتروپومتریک کودکان زیر 6 سال در استان گیلان در سال 1394 مجری طرح: دکتر حمیدرضا بادلی، دکتر ستیلا دلیلی همکاران طرح: دکتر بابک مقتدر، خانم آفاق حسن زاده راد، خانم پانته آ حاجی رضا، دکتر زهرا پاکدامن، دکتر شاهین کوه منائی
 6. بررسی فراوانی علل بیماری سرم در بیماران بستری در مرکز آموزشی درمانی 17 شهریور طی سال های 1388 تا 1392 مجری طرح: دکتر طاهر چراغی همکار طرح: دکتر اطهرالسادات زمانی
 7. بررسی میانگین مارکرهای عملکرد کلیه در بیماران بتاتالاسمی ماژور استفاده کننده از داروی آهن زدای دفرازیروکس در بیمارستان هفده شهریور رشت در سال1394 مجری طرح: دکتر حمیدرضا بادلی همکاران طرح: دکتر بهرام دربندی، دکتر عادل باقرسلیمی، دکتر فرشید سعادت، خانم آفاق حسن زاده راد، آقای سجاد اسلامی
 8. بررسی ارزش انجام تصویر برداری اورژانس در بیماران با اولین تب وتشنج پیچیده در بیمارستان 17 شهریور در سال 1394 مجریان طرح: دکتر وحید امین زاده، دکتر منیژه تبریزی همکار طرح: دکتر پیمان داداش زده
 9. بررسی ارتباط کم خونی فقر آهن مادر با ابتلا به رتینوپاتی نارسی در نوزادان مجری طرح: دکتر رضا شرفی
 10. مقایسه پیامد های واکسن پنتاوالان و سه گانه طی 1 سال در کودکان 6-2 ماهه مراکز شهری شهرستان انزلی در سال 94-93 مجریان طرح: دکتر رضا شرفی دکتر ژاله مرتضوی همکار طرح: دکتر آبتین حیدرزاده
 11. مقایسه پیامدهای تغذیه روده ای با سرعت پیشرفت سریع در مقابل سرعت اهسته در نوزادان نارس بیمارستان الزهرای رشت مجری طرح: دکتر صدرالدین مهدی پور همکار طرح: دکتر رضا شرفی، آقای فریبرز ترکیپور، دکتر بابک مقتدر
 12. بررسی اثربخشی ویتامین E و اسید فولیک در بهبود همولیز حاد ناشی از کمبود G6PD در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان هفده شهریور رشت در سال 1393 مجری طرح: دکتر عادل باقرسلیمی همکار طرح: دکتر بهرام دربندی، دکتر شراره زارع زاده، دکتر زهرا عطرکار روشن، خانم آفاق حسن زاده راد، دکتر سید علیرضا مصباح
 13. بررسی سطح سرمی اینترلوکین 10 در نوزادان نارس با وبدون سندرم دیسترس تنفسی بستری شده در بیمارستان 17شهریور شهرستان رشت مجری طرح: دکتر سیده زهره جلالی همکار طرح: دکتر فرشید سعادت، دکتر عاطفه قنبری، دکتر فاطمه یوسفی
 14. بررسی میزان لاکتات دهیدروژناز سرم و مایع مغزی نخاعی در کودکان با تب و تشنج در بیمارستان 17 شهریور رشت مجری طرح: دکترالهام بیدابادی همکار طرح: دکتر طلوع حسندخت، دکتر لیلا احمدی علی آبادی
 15. بررسی تاثیر مکمل آهن(فروس سولفات) بر علائم بیماری در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش¬فعالی(ADHD) تحت درمان با متیل فنیدات مجری طرح: دکترالهام بیدابادی همکار طرح: دکتر مریم کوشا، دکتر حامد اسمعیلی، خانم یاسمن اعرابی، خانم فاطمه چراغعلی پور، خانم نیلوفر نیماسا و خانم فاطمه سلامت
 16. تعیین شیوع کمبود انزیم گلوکز 6 فسفات دهیدروژناز به روش کمی در نوزادان متولد شده در رشت سال 1390. مجری طرح: دکتر بهرام دربندی همکار طرح: دکتر مریم جفرودی، دکتر فائزه کیهانیان، دکتر صدیقه بصیر جعفری 1390
 17. مقایسه میانگین سطح سرمی کلسیم، فسفر، آلکالین فسفاتاز و 25 هیدروکسی ویتامین Dدر کودکان مصروع قبل و 6 ماه بعد از درمان با کاربامازپین و والپروییک اسید مرکز اموزشی و درمانی 17 شهریور در سال1390 مجری طرح: دکتر الهام بیدابادی همکار طرح: دکتر مریم شکیبا، دکتر حنان ابراهیمی، دکتر زهرا غنوی و دکتر مائده دادرس
 18. بررسی تغییرات سطوح هورمونهای تیروییدی T4 وT3 در نوزادان پره ترم تحت درمان با فنوباربیتال با وزن زیر 2500 در بیمارستان 17 شهریور مجری طرح: دکترالهام بیدابادی همکار طرح: دکتر مریم میرزایی
 19. بررسی علل ارجاع بیماران از مراکز درمانی شهرستان ها به بیمارستان اطفال هفده شهریور مرکز استان در شش ماهه دوم سال 1391 مجری طرح : دکتر مرتضی رهبر طارمسری همکار طرح: دکتر مرتضی فلاح، دکتر سیاوش رزاقی

طرحهای تحقیقاتی مصوب مرکز تحقیقات کودکان طی سالهای 1395 و 1396

 

بررسی و مقایسه ی میانگین متغیر های مربوط به پلاکت در کودکان دیابتی و کودکان غیر دیابتی در بیمارستان 17 شهریور شهر رشت مجری طرح: دکتر دلیلی دکتر کوه منایی همکار طرح: دکتر باقرسلیمی دکتر ونوس فرزام فرد
بررسی میزان اسید فولیک و هموسیستئین سرم در بیماران بتا تالاسمی ماژوربالای 2 سال قبل و پس از قطع مکمل فولیک اسید در بیمارستان هفده شهریور رشت درسال 1394 مجری طرح: دکتر دربندی دکتر باقرسلیمی همکار طرح: دکتر هاجر همتی
بررسی همبستگی بتا تالاسمی مینور با اندکس های گلبول قرمز در مراجعین بالای یک سال مراجعه کننده به یکی از ازمایشگاه های خصوصی رشت مجری طرح دکتر کرم بین
بررسی میانگین مارکرهای عملکرد کلیه در بیماران بتاتالاسمی ماژور استفاده کننده از داروی آهن زدای دفرازیروکس در بیمارستان هفده شهریور رشت در سال1394 مجری طرح: دکتر حمیدرضا بادلی همکاران طرح: دکتر بهرام دربندی، دکتر عادل باقرسلیمی، دکتر فرشید سعادت، خانم آفاق حسن زاده راد، آقای سجاد اسلامی
بررسی مقایسه ای وضعیت تکامل در کودکان 5 ساله با وزن تولد کمتر از 1500 گرم در سال 94در استان گیلان مجری طرح: دکتر امین زاده دکتر شرفی
بررسی ارزش انجام تصویر برداری اورژانس در بیماران با اولین تب وتشنج پیچیده در بیمارستان 17 شهریور در سال 1394 مجریان طرح: دکتر وحید امین زاده، دکتر منیژه تبریزی همکار طرح: دکتر پیمان داداش زدهبررسی ارتباط کم خونی فقر آهن مادر با ابتلا به رتینوپاتی نارسی در نوزادان مجری طرح: دکتر رضا شرفی
مقایسه پیامد های واکسن پنتاوالان و سه گانه طی 1 سال در کودکان 6-2 ماهه مراکز شهری شهرستان انزلی در سال 94-93 مجریان طرح: دکتر رضا شرفی دکتر ژاله مرتضوی همکار طرح: دکتر آبتین حیدرزاده
مقایسه سطح سلنیوم سرم در کودکان با تشنج تب‌دار ساده و کمپلکس مراجعه کننده به بیمارستان 17 شهریور رشت در سال 1396 مجری طرح: دکتر ازاده حسینی
مقایسه میزان موفقیت سه روش نمونه گیری ادرار با کاتتر، آسپیراسیون سوپراپوبیک با و بدون گایدنس در نوزادان وشیرخواران کمتر از سه ماه مشکوک به عفونت ادراری بستری شده در بیمارستان 17 شهریور در سال 1397-1396 مجری طرح: دکتر بادلی دکتر مهدی پور
بررسی ارتباط میزان هموگلوبین گلیکوزیله شده با سطح سرمی فسفات غیر ارگانیک در کودکان مبتلا به دیابت نوع یک مراجعه کننده به بیمارستان هفده شهریور رشت در سال 1396 مجری طرح: دکتر دلیلی دکتر کوه منایی
بررسی ارتباط کمبود G6PD خون اهدایی در میزان نیاز به خون در بیماران بستری شده به علت فاویسم در بیمارستان 17 شهریور رشت در سال 1395 مجری طرح دکتر باقرسلیمی
مقایسه خودکارآمدی بین کودکان و نوجوانان مبتلا و غیر مبتلا به تالاسمی ماژور مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی پژوهشی 17 شهریور شهر رشت و بررسی عوامل مرتبط با آن در گروه مبتلا در سال 1396 مجری طرح : دکتر باقرسلیمی
آخرین بروز رسانی : 1400/10/06