مرکز تحقیقات بیماریهای کودکان یکی از مراکز قطعی دانشگاه علوم پزشکی گیلان می باشد

اهداف و چشم انداز مرکز و درباره ما در زیر ایکون های این بخش قابل مشاهده است

آخرین بروز رسانی : 1400/10/06