اولویتهای پژوهشی مرکز

بررسی و علت یابی و رفع مسائل مربوط به اختلالات رشد، چاقی و اضافه وزن در کودکان استان گیلان

سلامت و تکامل کودکان ، نوجوانان و جوانان

مطالعه اپیدمیولوژی آسم و آلرژی های مختلف و تاثیر آن بر روند رشد در استان گیلان

بررسی اپیدمیولوژی بیماری تالاسمی و تاثیر بیماری خون و سرطان بر روند رشد و نمو کودکان و نوجوانان

بررسی تاثیر مزمن کلیوی بر بر روند رشد و نمو کودکان و نوجوانان

بررسی تاثیر اختلات غدد و اندوکرین بر روند رشد و نمو کودکان و نوجوانان

بررسی تاثیر اختلالات دستگاه عصبی بر روند رشد و نمو کودکان و نوجوانان

بررسی تاثیر اختلالات سیستم قلب و عروق بر روند رشد و نمو کودکان و نوجوانان

بررسی تاثیر اختلالات دستگاه عصبی بر روند رشد و نمو کودکان و نوجوانان

غربالگری شنوایی در سطح استان برای نوزادان و دانش آموزان مدارس

بررسی اپیدمیولوژی بیماری های تنفسی و اسهال در کودکان زیر 5 سال و تاثیر ان بر ر روند رشد و نمو کودکان و نوجوانان

بررسی بیماری های مادرزادی سیستم ادراری و اپیدمیولوژی و اتیولوژی بی اختیاری ادراری و روش های درمان آن

آخرین بروز رسانی : 1278/10/11