لینک به صفحه اختصاصی مرکز در سامانه علم‌سنجی دانشگاه 

 

اهداف:

 افزایش توانمندی اعضای هیئت علمی در امر پژوهش در حوزه سلامت و بیماریهای کودکان 

رشد کمی و کیفی مقالات وطرح های تحقیقاتی در حوزه سلامت و بیماریهای کودکان 

ارتقای همکاریهای درون و برون بخشی  در حوزه سلامت و بیماریهای کودکان 

چشم انداز:

مرکز تحقیقات بیماریهای کودکان دانشگاه علوم پزشکی گیلان بر آن است تا با اجرای تحقیقات علمی، سلامت کودکان استان را به سطح ایده ال رسانده و موانع پیش روی سلامت کودکان را به حداقل ممکن برساند تا سطح سلامت کودکان استان به عنوان الگو در کشور مطرح گردد. 

ماموریت:  

 مرکز تحقیقات بیماریهای کودکان ، مرکزی است که با انجام تحقیقات علمی در زمینه تشخیص، پیشگیری و درمان مسائل مرتبط با بیماریها و سلامت کودکان و نوجوانان، این عوامل را  شناسایی نموده و ان را به اطلاع  جامعه علمی و سازمانهای اجرایی و مقامات مسئول می رساند.  

آخرین بروز رسانی : 1400/10/06